Contributie

Wat krijg je als je lid wordt?
Als je lid wordt van onze groep wordt je tevens lid van scouting Nederland. Omdat we kosten maken om alles draaiende te houden dien je als lid wel contributie te betalen. In deze contributie zitten de gewone draaidagen, de zaterdagen, van het seizoen als ook een aantal vaste kampen die ieder speltak heeft. Hieronder volgt een overzicht van de kampen die inclusief zijn per speltak:

Bevers: Najaarskamp, Voorjaarskamp, Zomerkamp en Openingskamp.
Ochtend-Horde Welpen: Klein Kamp, Vader/Moeder-Zoonweekend, Zomerkamp en Openingskamp.
Middag-Hoorde Welpen: Klein Kamp, Vader/Moeder-Zoonweekend, Zomerkamp en Openingskamp.
Verkenners: Openingskamp, Jota, Rsw, Lentekamp, Klein Kamp.
Explorers: Openingskamp, Jota, Winterkamp.


Wat zijn de kosten?
De kosten van de contributie zoals hierboven staat omschreven is alsvolgt:

Bevers: € 180,--
Ochtend-Horde Welpen: € 210,--
Middag-Horde Welpen: € 210,--
Verkenners: € 260,-- **
Explorers: € 260,-- **
Stampertjes: € 100,-- *

*= exclusief kampen.
**= Verkenners en Explorers: voor het zomerkamp (dat normaal gesproken in de eerste week van de basisschoolvakantie) wordt afhankelijk van het type kamp (binnenlands kamp, buitenlands kamp, jamboree) elk jaar een wisselende aanvullende bijdrage gevraagd. Meestal worden ten behoeve van duurdere kampen door de Verkenners en Explorers een of meerdere werkacties uitgezet om hoge extra ouderbijdragen te voorkomen.

Extra bijdragen kunnen alleen worden gevraagd voor extra regionale of landelijke scouting activiteiten, buitenlandse weekenden en speciale activiteiten (zoals bv. Winterkamp waar maar een select aantal personen aan deel mag nemen of kampen die facultatief zijn zoals het Trapperskamp, HoPoKa en de Hit).

De GBF hanteert een  “all in” contributie systeem. Dit houdt in dat alle activiteiten (bv. kampen) die in een scoutingjaar plaatsvinden zijn inbegrepen in de jaarlijkse contributie. Extra bijdragen kunnen alleen worden gevraagd voor regionale of landelijke scouting activiteiten, buitenlandse weekenden en zomerkampen en speciale activiteiten (bv. vader-zoon weekend of kampen waar maar een select aantal personen aan deel kan nemen zoals het Junglekamp, Trapperskamp, Winterkamp, HOPOKA, HIT e.d.). Meestal worden ten behoeve van buitenlandse kampen door de betreffende speltak een of meerdere acties gevoerd om extra ouderbijdragen te voorkomen.
Wij hanteren dit “all in” systeem omdat wij in het verleden hebben ervaren dat het veel tijd en administratie kost om gedurende het jaar voor alle losse activiteiten aparte bijdrages te innen. Daarnaast willen wij graag op deze wijze deelname aan kampen stimuleren en de kosten over zoveel mogelijk deelnemers spreiden.

Inschrijving
Bij inschrijving betaalt men vanaf het eerstvolgende volle kwartaal. Indien een lid 1 of 2 kwartalen voor een (groot) kamp wordt ingeschreven, dan kan het zijn dat een eenmalige aanvullende kampbijdrage wordt gevraagd.

Restitutie contributie
Restitutie van contributie is mogelijk indien de jaarlijkse bijdrage ineens vooruit is betaald. Op verzoek van de ouders/verzorgers worden de nog niet gebruikte kwartalen teruggestort. Overige restitutie is niet mogelijk; ook niet indien aan een of meerdere activiteiten niet wordt deelgenomen.

Betaalwijze
Per machtiging:
Indien u eenmaal heeft gematigd wordt het automatisch afgeschreven. U hoeft dan niets meer te ondernemen.

Contant:
Contante betalingen zijn alleen per jaar mogelijk. U dient er dan voor zorg te dragen dat de contributie voor het hele jaar voor 31 januari aan onze contributie administratie is voldaan:
Rekeningnummer: NL96 INGB 0008 4406 87
Naam: Scoutinggroep Graaf Folke
Plaats: Eindhoven

Hoe kan ik me aanmelden?
Afhankelijk van je leeftijd kun je contact opnemen met de juiste speltak. Via deze link is dit eenvoudig te doen

Stichting Leergeld
Bij de GFB willen we graag dat scouting toegankelijk is voor elk kind, ongeacht de financiële situatie van hun gezin. Om te voorkomen dat kinderen door financiële problemen aan de zijlijn komen te staan, is Stichting Leergeld opgericht.

Wat is Stichting Leergeld?
Stichting Leergeld is een landelijke organisatie die als doel heeft om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten die bijdragen aan hun ontwikkeling, zoals scouting. Ze begrijpen dat sommige gezinnen zich in een financieel moeilijke situatie bevinden en kunnen helpen door de kosten van contributie, kampen, uniformen en andere noodzakelijke benodigdheden te vergoeden.

Hoe kunnen gezinnen zich aanmelden?
Als u als ouder of verzorger merkt dat het betalen van de scoutingcontributie een uitdaging vormt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Stichting Leergeld via de website: www.leergeldeindhoven.nl. Ze hebben deskundige medewerkers die u kunnen begeleiden bij het aanvraagproces en zullen uw situatie vertrouwelijk behandelen. Op hun website vindt u alle benodigde contactinformatie en aanvullende details over hun programma's.

Scouting voor iedereen!
Dankzij de ondersteuning van organisaties zoals Stichting Leergeld kunnen we er samen voor zorgen dat elk kind de kans krijgt om deel te nemen aan scouting en zo nieuwe vaardigheden te leren, deel te nemen aan avontuurlijke activiteiten en blijvende vriendschappen op te bouwen!

Uitschrijven
Als je onze scoutingroep niet meer leuk vindt of omdat je helaas een andere hobby hebt gevonden die je leuker vindt, dan vinden wij dat natuurlijk ontzettend jammer.
Het is dan wel handig als je jezelf afmeld zodat we je kunnen uitschrijven en nog belangrijker dat we stoppen met het incasseren van de contributie.
Klik op deze link om je via ons uitschrijfformulier uit te schrijven.